Joomla TemplatesWeb HostingUnlimited Hosting
Reklama
Logowanie • Szkolenie dla osób indywidualnych

  Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną.

 • Szkolenie AED - BLS

  Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

 • Mały ratownik

  Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

 • Pracownicy firm i instytucji

  Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa

 • Ośrodki nauki jazdy

  Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika)

 • Szkolenie przypominające

  Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach

Prawo

Obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy w szkole

Pierwsza pomoc w szkołachW przepisach brak jednoznacznych odpowiedzi, czym jest „przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy". Liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Powinieneś zapewnić obecność wyznaczonego pracownika we wszystkich godzinach pracy szkoły (art. 2091 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dalej jako: kp).

Nowe obowiązki w Kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy dość radykalnie zaostrzyła regulacje prawne dotyczące m.in. pierwszej pomocy. Od 18 stycznia 2009 r. masz ustawowy obowiązek wyznaczenia (i przeszkolenia na koszt firmy) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp). Jednak przepisy Kodeksu nie rozstrzygają, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany.

 

Apteczka pierwszej pomocy w firmie

Apteczka

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. W ramach tego przepisu, konieczne jest zorganizowanie apteczek. Mówi o tym rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Czytamy w nim, że w gestii pracodawcy jest stworzenie dostępu dla pracowników do systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz zapewnienie im środków niezbędnych do udzielenia pomocy przedmedycznej. Przez to rozumie się stworzenie punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, a także apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Na każdej zmianie powinien być wyznaczony pracownik obsługujący apteczkę, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Ponadto przy apteczce muszą się znajdować instrukcje dotyczące pomocy przedmedycznej.

 

Lekarze, pielęgniarki i ratownicy będą uczyć w szkołach pierwszej pomocy medycznej

Edukacja w szkołachObowiązek wprowadzenia do wszystkich typów szkół dodatkowych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy nakłada na ich dyrektorów ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

 Jak wynika z art. 8 ust. 2 tej ustawy, zajęcia takie będą mogły być prowadzone wyłącznie przez lekarzy i pielęgniarki specjalizujących się w medycynie ratowniczej oraz przez ratowników. Naukę pierwszej pomocy będą mogli również prowadzić nauczyciele, ale muszą oni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ma to uregulować rozporządzenie opracowywane wspólnie przez resort zdrowia i oświaty. Określi ono zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Za szkolenia z pierwszej pomocy zapłacą przedsiębiorcy

Przepisy prawneWyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy i ewakuację w razie niebezpieczeństwa - to tylko niektóre obowiązki jakie nakłada na pracodawców nowelizacja kodeksu pracy. Problem w tym, że projekt nie przewiduje, jak należy postępować w przypadku zatrudniania tylko jednej osoby.

Dojdzie do kuriozalnych sytuacji, gdy pracownik będzie zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy samemu sobie - uważa Andrzej Łuczaj z firmy BHP Konsultant. Dodatkowo projekt nie określa także, jakie szkolenie musi przejść taki pracownik i jak powinien być wyposażony. Pośrednio wskazuje jedynie, że liczba wyznaczonych osób, zakres ich przeszkolenia i wyposażenia będzie zależał od rodzaju i poziomu występujących w miejscu pracy zagrożeń" - pisze "Gazeta Prawna".

 

Dzięki szkoleniom więcej osób przeżyje wypadki

Pierwsza pomoc w firmiePierwsza pomoc medyczna to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby bez wykształcenia medycznego i trwających do czasu, gdy możliwe jest udzielenie specjalistycznej pomocy.

Wystarczy kilka prostych czynności, by uratować życie lub zdrowie drugiej osoby. Trzeba jedynie wiedzieć, jakich.

Prawo i życie

Udzielenie pierwszej pomocy medycznej to obowiązek zapisany w par. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi odpowiedzialność karna opisana w par. 1 art. 162 kodeksu karnego. Jednak już par. 2 tego artykułu zwalnia z odpowiedzialności ratowania zdrowia czy życia w tzw. przypadkach szczególnych, czyli wtedy, gdy pomocy mogą udzielić jedynie instytucje lub osoby do tego powołane. A przecież decyzję o rozpoczęciu udzielania pierwszej pomocy trzeba podjąć praktycznie od razu. Ludzki mózg po około czterech minutach bez tlenu zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem, bywa często niewielka. To dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc, której mogą udzielić świadkowie wypadku.

 

Nowelizacja Kodeksu pracy - nowe obowiązki dla pracodawców

ParagrafOd najbliższej niedzieli każdemu pracodawcy przybędą nowe obowiązki bhp, a pracownikom przysługiwać będzie lepsza ochrona przed zwolnieniem. W sobotę zacznie obowiązywać ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460), która dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.
Obowiązkiem wszystkich pracodawców będzie m. in. konieczność opracowania wykazu prac, które mogą wykonywać co najmniej dwie osoby (ze względów bezpieczeństwa), oraz wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację i wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: gazetaprawna.pl
 
Skontaktuj się z nami!
ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE
Telefon: 604 394 216
Telefon: 516 179 512
pomocmedyczna@tlen.pl
ratownictwo@eskumed.pl
Multianalogclock
Zdjęcia z galerii
rieter_nowogard_20...
Image Detail
mondi_pp_33
Image Detail
swedwood_resko1_04...
Image Detail
arla_tychowo2013_7...
Image Detail