Joomla TemplatesWeb HostingUnlimited Hosting
Reklama
Logowanie • Szkolenie dla osób indywidualnych

  Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną.

 • Szkolenie AED - BLS

  Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

 • Mały ratownik

  Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

 • Pracownicy firm i instytucji

  Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa

 • Ośrodki nauki jazdy

  Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika)

 • Szkolenie przypominające

  Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach

Obowiązek wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że:

    liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz
    wyszkolenie tych wyznaczonych osób
    powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Forma wyznaczenia

W przepisach nie określono, jaką formę prawną powinno mieć wyznaczenie odpowiednich osób. Jeżeli pracownik przyjmie dobrowolnie dodatkowe obowiązki (np. po rozmowie, konsultacjach zgodzi się za dodatkowym wynagrodzeniem lub inną formą gratyfikacji), to wystarczy tylko pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

Jeżeli zaś pracownik miał wyznaczony zakres obowiązków na piśmie, to trzeba w tej sytuacji sporządzić dla niego nowy zakres obowiązków, uwzględniający pełnienie powyższej funkcji.

Gdyby jednakże pracodawcy nie udało się po konsultacjach i rozmowach nakłonić pracownika do przyjęcia dobrowolnie powyższej funkcji, to pozostaje tylko forma wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi na zasadach określonych w art. 42 Kodeksu pracy.
Kwalifikacje pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy powinni posiadać praktyczne umiejętności udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku na terenie zakładu pracy lub w innych nagłych przypadkach (np. zemdlenia, ustania pracy serca), w zakresie niezbędnym do ratowania życia tej osoby i zminimalizowania strat na zdrowiu – w okresie od zdarzenia do momentu przekazania tej osoby w ręce lekarza lub ratownika medycznego.

Zakres i poziom umiejętności oraz sposób ich nabywania należy skonsultować z lekarzem-profilaktykiem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami Państwa zakładu pracy. Służba medycyny pracy jest bowiem właściwa do realizowania zadań z zakresu inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w szczególności w zakresie organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej (art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy – tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, ze zm.).

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama
Skontaktuj się z nami!
ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE
Telefon: 604 394 216
Telefon: 516 179 512
pomocmedyczna@tlen.pl
ratownictwo@eskumed.pl
Multianalogclock
Zdjęcia z galerii
rieter_nowogard_20...
Image Detail
ppomoc_evialis_wal...
Image Detail
trzebiatow_maj2009...
Image Detail
ochrona_tesco_08
Image Detail