Pierwsza Pomoc BLS

szkolenia

Nasze szkolenia są zawsze podparte ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazywania wiedzy przystępny i zrozumiały dla osób niemających styczności z medycyną i ratownictwem medycznym.

Charakterystyka szkolenia:

  • Elastyczne programy szkoleń
  • Zawsze aktualne algorytmy postępowań
  • Kwalifikowana kadra
  • Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Automatyczna defibrylacja AED

powszechna defibrylacja

Program powszechnego dostępu do defibrylatorów [PAD], to przełom w udzielaniu pomocy przed przybyciem służb profesjonalnych. Podczas naszych szkoleń kładziemy szczególny nacisk na umiejętność praktycznego zastosowania automatycznego defibrylatora [AED].

Zajęcia praktyczne:

  • Zawsze z wykorzystaniem sprzętu treningowego
  • Dostęp do symulatora defibrylacji
  • Ćwiczenia w asyście kwalifikowanej kadry
  • Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Pin It
RIETER NowogardJuż po raz kolejny spotkaliśmy się z pracownikami firmy "RIETER" w Nowogardzie.
W piątek w gmachu firmy przeprowadzone zostało całodniowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla liderów grup interwencyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z zasadami postępowania w przypadku zasłabnięć, ataku padaczki, złamań, krwotoków.
Oprócz kluczowej resuscytacji krążeniowo - oddechowej, kursanci ćwiczyli również bezpieczne sposoby układania poszkodowanych na plecach oraz pozycję boczną ustaloną bezpieczną. Po zakończeniu szkolenia liderzy otrzymali imienne certyfikaty.

1000 znaków pozostało


Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo