Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Pin It

Większa ostrożność i unikanie kontaktu z twarzą poszkodowanego to najnowsze zmiany wynikające z wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji [ERC 2020]. To główne zasady dotyczące udzielania pierwszej pomocy w czasie epidemii. Dziś dwunasty września, czyli Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. 

Trochę statystyki

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) stanowi główną przyczynę zgonów na całym świecie. Każdego roku u około 400 tysięcy Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350 tysiącach przypadków zdarza się to poza szpitalem. Szacuje się, że w samej Polsce, na skutek NZK umiera codziennie około 90 osób. W czasach COVID-19 udzielenie poszkodowanemu natychmiastowej pomocy jest szczególnie ważne, dlatego Europejska Rada Resuscytacji, aby dostosować się do aktualnej sytuacji, uprościła schemat postępowania w podstawowych zabiegach resuscytacyjnych (BLS).

Działaj bezpiecznie

Zapewnienie sobie bezpieczeństwa to pierwszy i najważniejszy krok, jaki należy podjąć przed przystąpieniem do udzielenia pomocy poszkodowanemu. Przede wszystkim, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy użyć rękawiczek i maseczki ochronnej. Koronawirus przenosi się drogą kropelkową w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, dlatego te środki ochrony osobistej, w przypadku udzielania pomocy, są kluczowe. Według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w kwestii pierwszej pomocy w COVID-19, należy przyjąć, że każdy poszkodowany jest zakażony SARS-CoV-2 - może nie mieć objawów infekcji, a mimo to być nosicielem wirusa.

 

Trzeba reagować

Jedną z najważniejszych zasad pierwszej pomocy jest szybka reakcja, która w sytuacji nagłego zdarzenia gwarantuje sprawne przeprowadzenie czynności ratunkowych i może uratować komuś życie. Pamiętajmy, że podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadka zdarzenia nawet 3-krotnie zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie. Pozostawienie go bez pomocy, praktycznie po 7-10 minutach, prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu i jego śmierci. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia.

Najnowszy BLS, czyli podstawowe zabiegi resuscytacyjne

Z uwagi na sytuację pandemiczną ERC uprościła schemat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Przede wszystkim, jeśli konieczne jest zbliżenie się do poszkodowanego, ocenę stanu jego przytomności wykonujemy poprzez potrząśnięcie za ramiona i prosty komunikat głosowy, np.: "Halo, proszę pana, proszę otworzyć oczy". Aby zminimalizować ryzyko zakażenia, rezygnujemy z oceny oddechu metodą "widzę-słyszę-czuję", czyli nie pochylamy się nad poszkodowanym, nie przystawiamy ucha do jego ust czy nosa, a jedynie obserwujemy klatkę piersiową i nadbrzusze przez maksymalnie 10 sekund. Nie wykonujemy również oddechów ratowniczych (usta-usta). Nie zapominamy o uciśnięciach klatki piersiowej - w ten sposób "zmuszamy" serce do pracy i pompowania krwi. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo, natychmiast wzywamy Zespół Ratownictwa Medycznego (999/112).

Najnowsze wytyczne ERC 2020: Pierwsza Pomoc w dobie pandemii COVID19. ERC 2020

fot. Automatyczny defibrylator [AED] zamontowany na gmachu Urzędu Miejskiego w Resku, więcej informacji: Resko24.pl

eskumed.pl