Pin It

Pracownicy firm i instytucji

Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z załozeniami wynikającymi z przepisów prawa:

  1. znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.);
  2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania: 6-8 godz. dydaktycznych.

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia:

  • prawidłowo ocenić sytuację,
  • skutecznie wezwać pomoc,
  • samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS).

Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce.

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania najczęsciej na terenie firmy zlecającej szkolenie. Forma przekazu jest przystępna dla osób niezwiązanych zawodowo z medycyną. Zajecia prowadzone zgodnie z  aktualnymi wytycznymi ERC.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy. Certyfikat zgodny z wymogami Kodeksu Pracy i honorowany przez organy kontroli.