Pin It

Ośrodki nauki jazdy

Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika).

Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne.

Czas trwania: zgodnie z wymogami wynosi 4 godz. dydaktyczne.

Dodatkowo kursanci uczą się m.in. prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie osoby dorosłej.