Jest nas coraz więcej! Świadomych, odpowiedzialnych i gotowych nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia życia. 

Udzielanie pierwszej pomocy, prawidłowa reakcja, czy użycie automatycznego defibrylatora, wcale nie musi kojarzyć się z paraliżującym strachem. Resuscytacja, defibrylacja to zabiegi które mogą skutecznie ratować życie.

Opowiadanie o pierwszej pomocy to tak naprawdę tylko wstęp do dobrego szkolenia, prawdziwe zajęcia rozpoczynają się podczas ćwiczeń praktycznych. Ocena bezpieczeństwa, sprawdzenie reakcji poszkodowanych, powiadomienie służb ratowniczych, udrożnienie dróg oddechowych, resuscytacja, użycie AED - to stały scenariusz naszych szkoleń.

Jest to również doskonała okazja, aby sprawdzić się jak będziemy reagowali podczas prowadzenia działań ratowniczych. tak właśnie było podczas naszych ostatnich szkoleń z pierwszej pomocy, realizowanych w Świdwinie i Szczecinie. Ilość osób przeszkolonych, czyli świadomych, bezpośrednio przekładna się na poprawę bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.

Firma Eskumed Ratownictwo Medyczne to nie tylko szkolenia z pierwszej pomocy. Działamy kompleksowo, oprócz szkoleń i sprzedaży sprzętu ratowniczego sprawujemy opiekę medyczną podczas różnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

W ostatnich dniach, nasz zespół ratowniczy realizował zabezpieczenie medyczne dwóch, dużych imprez na terenie powiatu łobeskiego. Pierwsza, bardzo spektakularna impreza odbyła się na terenach strefy ekonomicznej w Łobzie, była to druga edycja WrakRace, czyli wyścigi złomów. Imprezę zabezpieczał dwuosobowy zespół ratowników medycznych. Kilka dni później, w Resku odbyła się VI edycja Biegu o Strzałę Widanta

Podczas biegów na miejscu pracowało czterech ratowników medycznych i lekarz. Trasę biegu zabezpieczało dwóch ratowników medycznych na rowerach. Takie rozwiązanie w przypadku terenowej trasy biegu, zapewniało bardzo dobrą opiekę medyczną nad wszystkimi zawodnikami.

Poniżej prezentujemy fotorelację z tych wydarzeń.

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Radowie Małym doskonalili swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Warto wspomnieć, że gmina Radowo Małe od 2 lat dysponuje automatycznym defibrylatorem. W maju 2017 roku , dzięki swoim staraniom, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym wzbogaciła się o takie urządzenie. Defibrylator jest cały czas w gotowości do użycia, został już oznaczony na tzw. mapie AED. Podczas zajęć w Szkole Podstawowej, uczestnicy szkolenia mogli praktycznie przećwiczyć resuscytacje z wykorzystaniem AED.

Ratuje życie

Co roku w Polsce u około 40 000 osób dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Mózg pozbawiony natlenionej krwi zaczyna obumierać niemal natychmiast. Europejska Rada Resuscytacji podaje, że rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej oraz wczesna defibrylacja z użyciem AED zwiększają przeżywalność nawet o 75%.

Nasz zespół ratowniczy, kolejny raz sprawował opiekę medyczną nad uczestnikami Mistrzostw Makroregionu Zachodniego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Karate Kyokushin które odbyły się w Resku.

Większość zawodników biorących udział w tych zawodach to dzieci. Trzeba zaznaczyć, że jest to najbardziej wymagająca grupa wiekowa, pod kątem zabezpieczenia medycznego. Dzieci pod wpływem dużych emocji i stresu, często potrafią doskonale maskować ewentualne, czasami bardzo poważne urazy. Karate jest sportem kontaktowym, nawet podczas treningów dochodzi do kontuzji, czy drobnych urazów. W czasie zawodów pojawia się jeszcze większe ryzyko powstania urazu, oczywiście kluczową rolę odgrywa tutaj bardzo dobre przygotowanie zawodników przez swoich instruktorów.

Podczas zawodów w Resku, udział wzięło kilkaset zawodników. Walki odbywały się jednocześnie na trzech matach. Stąd wymóg organizatora, aby nad zdrowiem i bezpieczeństwem karateków czuwało trzech ratowników medycznych, gotowych w każdej chwili udzielić pomocy medycznej. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach sportu, decyzję o interwencji medyka podejmuje sędzia. Tak też było podczas tych zawodów.

Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo

Obserwuj nasz profil