Ramowy program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

lancuch przezyciaSzkolenia skierowane głównie do osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przygotowywane w  zależności od potrzeb zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji . Zgodne z  wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku.

Sprzęt szkoleniowy: dysponujemy najnowszym sprzętem do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningu i symulacji z zakresu BLS oraz BLS/AED.

Uczestnicy w zależności od rodzaju szkolenia mają do dyspozycji:

 • AED Little Anne™ Training System - system symulacji automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED do ćwiczen praktycznych,
 • Little Anne™ Training System - fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo - oddechowej,

Wiosna i początek lata to pracowity okres dla ratowników z firmy Eskumed Ratownictwo Medyczne. Podobnie jak w latach ubiegłych nasza firma zabezpieczała największe imprezy plenerowe w regionie.

II Bieg o Strzałę Widanta

Coroczna impreza dla biegaczy "II Bieg o Strzałę Widanta" zapoczątkował sezon. Ratownicy zabezpieczali medycznie całą trasę biegu głównego na 10 km i wszystkie konkurencje towarzyszące. W tym roku imprezę obsługiwało 3 ratowników i lekarz.

Do dyspozycji mieliśmy ambulans w okolicach STARTU/METY i dwa patrole rowerowe.

Szkolenia podstawowe  BLS/AED

Basic Life Support, Automated External Defibrillator

Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia. Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 15 - 18 osób powyżej, kolejna grupa szkoleniowa).

Cele: Szkolenie ma na celu przygotowanie potencjalnych ratowników do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Mały ratownik - szkolenia dla dzieci

Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są dopasowane do grupy wiekowej uczestników.

Czas szkolenia: ustalany indywidualnie w zależnosci od grupy wiekowej.
 

Cel szkolenia: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne „małego ratownika” . Uświadomienie jak wiele zależy od naszej postawy w ciągu kilku pierwszych minut od zdarzenia. Omówienie sposobów wezwania pomocy.

Ćwiczenia w młodszych grupach prowadzone są w formie zabawy, w starszych grupach mają charakter warsztatów. Dodatkowo każdorazowo uzgadniamy przebieg szkolenia z opiekunami grup.

Szkolenie przypominające

Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach.

Czas trwania: 3-4 godz. dydaktyczne.

Cel szkolenia: powtórzenie, utrwalenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Moduł ten może zostać zrealizowany jako krótki wykład + praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy lub przyjąć formę wyłącznie ćwiczeń praktycznych.

Ćwiczenia praktyczne obejmują m.in.:

  • naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach,
  • opatrywanie ran,
  • unieruchamianie kończyn po urazie,
  • zastosowanie pozycji bezpiecznej,
  • zapewnienie komfortu termicznego.

Ośrodki nauki jazdy

Szkolenie prowadzi osoba o kwalifikacjach przewidzianych prawem dla tego typu szkoleń (prawo do dokonania zaliczenia zajęć w karcie szkoleniowej każdego uczestnika).

Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne.

Czas trwania: zgodnie z wymogami wynosi 4 godz. dydaktyczne.

Dodatkowo kursanci uczą się m.in. prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie osoby dorosłej.

Szkolenie dla osób indywidualnych

Kompleksowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla osób  indywidualnych niezwiązanych zawodowo z medycyną. Jak powszechnie wiadomo na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Regulują to przepisy zawarte w Kodeksie Karnym.

Czas trwania: 6 - 10 godz. dydaktycznych.

Organizowane w formie jednego spotkania. Część teoretyczna z naciskiem na dużą ilość ćwiczeń praktycznych m.in.:

 • resuscytacja osoby dorosłej,
 • resuscytacja dzieci,
 • nauka opatrywania ran,
 • unieruchamiania kończyn.