Pin It

Ramowy program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

lancuch przezyciaSzkolenia skierowane głównie do osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Przygotowywane w  zależności od potrzeb zainteresowanych. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji . Zgodne z  wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku.

Sprzęt szkoleniowy: dysponujemy najnowszym sprzętem do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningu i symulacji z zakresu BLS oraz BLS/AED.

Uczestnicy w zależności od rodzaju szkolenia mają do dyspozycji:

 • AED Little Anne™ Training System - system symulacji automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED do ćwiczen praktycznych,
 • Little Anne™ Training System - fantom osoby dorosłej do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
 • Little Junior™ Training System - fantom dziecka do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
 • Baby Anne™ Training System - fantom noworodka do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • Sani Manikin - fantom młodzieńca do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
 • Zestaw imitacji ran - zestaw imitujący najczęściej spotykane urazy, rany, krwotoki,
 • Deska "RescuPad" - deska ortopedyczna do transportu poszkodowanych z grupy pacjentów urazowych,
 • Dysponujemy również pełnym sprzętem multimedialnym (ekran, projektor, nagłośnienie).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują  imienne Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Cel szkoleń: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma szkolenia, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyną.

Sugerowany czas trwania szkolenia: w zależności od rodzaju szkolenia od 3  - 10 godzin dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego. Istnieje możliwość przygotowania planów szkoleń w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz specyfiki instytucji.

Maksymalna liczba uczestników: do 18 osób, powyżej kolejna grupa.

WYKŁADY
w tym czas na pytania i dyskusję

 • Przepisy prawne
 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo własne
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych


ĆWICZENIA

 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa (reanimacja)
 • Pozycja boczna ustalona
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów

 

Dodatkowa opcja:

Jeżeli chcieliby Państwo urozmaicić swoje szkolenie, lub szkolenie swoich pracowników - możemy przygotować drobne upominki. Każdy uczestnik oprócz certyfikatu, może otrzymać: podręcznik pierwszej pomocy, brelok ratowniczy lub wysokiej jakości maskę pierwszej pomocy. Istnieje również możliwość przygotowania innych atrakcyjnych dodatków.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkoleń prosimy o kontakt.