Pin It

Szkolenie przypominające

Podczas spotkania bazujemy na wiedzy zdobytej przez słuchaczy na wcześniejszych szkoleniach.

Czas trwania: 3-4 godz. dydaktyczne.

Cel szkolenia: powtórzenie, utrwalenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Moduł ten może zostać zrealizowany jako krótki wykład + praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy lub przyjąć formę wyłącznie ćwiczeń praktycznych.

Ćwiczenia praktyczne obejmują m.in.:

    • naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach,
    • opatrywanie ran,
    • unieruchamianie kończyn po urazie,
    • zastosowanie pozycji bezpiecznej,
    • zapewnienie komfortu termicznego.