Pin It

Poprzednikami bazy były 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, 40 batalion zaopatrzenia oraz 42 batalion łączności, to na ich bazie 1 stycznia 2000 roku powstała 12 BLot i 8 eskadra lotnictwa taktycznego. W związku z reorganizacją w Siłach Powietrznych z dniem 31 grudnia 2010 roku 12.BLot została rozformowana a na bazie tej jednostki od 1 stycznia 2011 funkcjonować zaczęła 12.Komenda Lotniska. (źródło: www.jednostki-wojskowe.pl)

Podczas wykładu wyemitowaliśmy film instruktażowy dotyczący zasad postępowania w przypadku zdarzeń nagłych i wypadku komunikacyjnego. Po zakończeniu emisji dokładnie omówiliśmy sytuacje zawarte w filmie. Następnym etapem szkolenia były zajęcia praktyczne. Uczestnikami szkolenia byli żołnierze 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu.

Firma ESKUMED Ratownictwo Medyczne wcześniej szkoliła już żołnierzy wojsk lotniczych. W kwietniu 2010 roku przeprowadziliśmy cykl szkoleń w 21 Bazie Lotniczej w Świdwinie.

Zdjęcia z zajęć w Mirosławcu dostępne w naszej galerii.

 

12 Baza Lotnicza jest jednostką wojskową do której zadań należy zabezpieczenie działalności bojowej eskadr lotnictwa taktycznego, procesu szkolenia lotniczego, wykonywanie zadań logistycznych na rzecz lotnictwa wojsk lądowych i marynarki wojennej.