Pierwsza Pomoc BLS

szkolenia

Nasze szkolenia są zawsze podparte ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazywania wiedzy przystępny i zrozumiały dla osób niemających styczności z medycyną i ratownictwem medycznym.

Charakterystyka szkolenia:

  • Elastyczne programy szkoleń
  • Zawsze aktualne algorytmy postępowań
  • Kwalifikowana kadra
  • Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Automatyczna defibrylacja AED

powszechna defibrylacja

Program powszechnego dostępu do defibrylatorów [PAD], to przełom w udzielaniu pomocy przed przybyciem służb profesjonalnych. Podczas naszych szkoleń kładziemy szczególny nacisk na umiejętność praktycznego zastosowania automatycznego defibrylatora [AED].

Zajęcia praktyczne:

  • Zawsze z wykorzystaniem sprzętu treningowego
  • Dostęp do symulatora defibrylacji
  • Ćwiczenia w asyście kwalifikowanej kadry
  • Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Pin It
Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w Jednostce Wojskowej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Zwycięzców 1. Uczestnikami szkolenia byli żołnierze służby nadterminowej z Wojskowej Izby Chorych. Poziom wiedzy kursantów był zróżnicowany. Po kilkugodzinnych wykładach i ćwiczeniach praktycznych żołnierze postępowali już zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Żołnierze poinformowali mnie, że ukończenie naszego kursu i otrzymanie imiennego certyfikatu o przeszkoleniu jest im niezbędne do dalszej kariery w wojsku. Teraz mają szansę na wcielenie do służby zawodowej i dalszą edukację np. w Ratowniczym 2-letnim Studium Policealnym - i tego im właśnie życzymy :).

1000 znaków pozostało


Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo