Pierwsza Pomoc BLS

szkolenia

Nasze szkolenia są zawsze podparte ćwiczeniami praktycznymi. Sposób przekazywania wiedzy przystępny i zrozumiały dla osób niemających styczności z medycyną i ratownictwem medycznym.

Charakterystyka szkolenia:

  • Elastyczne programy szkoleń
  • Zawsze aktualne algorytmy postępowań
  • Kwalifikowana kadra
  • Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Automatyczna defibrylacja AED

powszechna defibrylacja

Program powszechnego dostępu do defibrylatorów [PAD], to przełom w udzielaniu pomocy przed przybyciem służb profesjonalnych. Podczas naszych szkoleń kładziemy szczególny nacisk na umiejętność praktycznego zastosowania automatycznego defibrylatora [AED].

Zajęcia praktyczne:

  • Zawsze z wykorzystaniem sprzętu treningowego
  • Dostęp do symulatora defibrylacji
  • Ćwiczenia w asyście kwalifikowanej kadry
  • Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
TEL 604-394-216

Poznaj szczegóły

Pin It
ParagrafOd najbliższej niedzieli każdemu pracodawcy przybędą nowe obowiązki bhp, a pracownikom przysługiwać będzie lepsza ochrona przed zwolnieniem. W sobotę zacznie obowiązywać ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. nr 223, poz. 1460), która dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.
Obowiązkiem wszystkich pracodawców będzie m. in. konieczność opracowania wykazu prac, które mogą wykonywać co najmniej dwie osoby (ze względów bezpieczeństwa), oraz wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację i wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: gazetaprawna.pl

1000 znaków pozostało


Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo