Pin It

Informacje ogólne

Jako operator niniejszej strony bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i stosownie do przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych, z wyjątkiem opcji skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe, to wszystkie dane, dzięki którym możliwa jest identyfikacja osoby. O ile na naszych stronach będą zbierane dane osobowe (takie jak: imię, nazwisko, adresy e-mail), to w miarę możliwości, będzie się to odbywać dobrowolnie.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji drogą e- mailową oraz przy wykorzystania formularza kontaktowego) może zawierać luki w zabezpieczeniach.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony mogą Państwo znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

1. Nazwa i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

ESKUMED RATOWNICTWO MEDYCZNE Piotr Bartnicki (zwany dalej „Wydawcą”),

72-315 Resko, ul. Polna 2a/3

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 604 394 216

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania.

a) Wizyta na stronie internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę www.eskumed.pl przeglądarka internetowa w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logowania. Do czasu automatycznego usunięcia są rejestrowane następujące informacje:

• Adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
• Data i czas zapytania,
• Nazwa i adres URL wywoływanego pliku,
• Stroma internetowa, z której zrealizowano dostęp (URL referencyjny)
• Używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa przeglądarki oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu (access provider)

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

• Zapewnienie sprawnego połączenia z naszą stroną internetową,
• Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej.
• Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu
• Do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych określonych w zestawieniu powyżej. W żadnym wypadku nie korzystamy ze zgromadzonych danych aby wyciągnąć wnioski odnośnie Państwa osoby.
Ponadto podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej używamy plików cookies oraz usług analitycznych. Więcej informacji można znaleźć w punktach 4. i 5. niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

b) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest wówczas podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi pytanie i do kogo możemy kierować odpowiedź. Więcej informacji możecie podać Państwo dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnie zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytanie.

3. Przetwarzanie i przekazywanie danych

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie będzie miało miejsca.
Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy:

• Dobrowolnie wyrazili Państwo na to zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
• Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy lub wykonania czynności przedumownych w wyniku Państwa zapytania,
• Przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit f RODO jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że posiadają Państwo nadrzędny, podlegający ochronie interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
• W przypadku, gdy przetwarzanie i przekazywanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ustawowego,
• Przetwarzanie jest prawnie dopuszczalne i zgodne z art. 6 ust. 1 str. 1 lit b RODO następuje w celu realizacji stosunku umownego z Państwem.

4. Pliki Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy i które są zapisywane na Państwa urządzeniu (na komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas wizyty na naszej stronie. Pliki cookie nie wyrządzają w urządzeniu żadnych szkód, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W plikach cookie przechowywane są informacje, wynikające każdorazowo z użycia specyficznego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób otrzymamy bezpośrednio informację o Państwa tożsamości.

Z jednej strony użycie plików cookie służy do ulepszania korzystania z naszej oferty jako bardziej przyjaznej dla Państwa. W związku z tym stosujemy tzw. pliki cookie sesyjne, aby rozpoznać, że odwiedzili Państwo poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Po opuszczeniu naszej strony zostaną one automatycznie usunięte.

Ponadto w celu optymalizacji usługi jako bardziej przyjaznej dla użytkownika, stosujemy pliki cookie tymczasowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeżeli odwiedzą Państwo naszą stronę ponownie, system automatycznie rozpozna Państwa jako ponownego odwiedzającego oraz wprowadzone dane i ustawienia, aby nie trzeba ich było wprowadzać ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie do celów ewidencji statystycznej naszej strony internetowej oraz w celu analizy i optymalizacji naszej oferty dla Państwa (zob. punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatycznie rozpoznać Państwa jako osobę odwiedzającą nas powtórnie podczas kolejnych wizyt na naszej stronie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie każdorazowo zdefiniowanego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są konieczne do realizacji podanych celów dla zachowania naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przez Państwa przeglądarkę mają Państwo możliwość wyświetlania plików cookie występujących na Państwa komputerze, usunięcia istniejących cookie lub takiego skonfigurowania przeglądarki, aby na komputerze zapisywały się nie wszystkie pliki cookie lub nie zapisywały się żadne z nich. Proszę pamiętać, że dezaktywacja umieszczania plików cookie spowoduje, że niektóre funkcje będą działać nieprawidłowo lub nie będą działać w ogóle.

5. Narzędzia analityczne

i) Narzędzia do monitorowania aktywności

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki monitorowania aktywności są oparte o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom monitorowania aktywności chcemy zapewnić dostosowaną do potrzeb, ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Poza tym wykorzystujemy środki śledzenia aktywności w celu prowadzenia statystycznego monitorowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Ten interesy należy uznać jako uzasadniony w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu.

Poszczególne cele przetwarzania danych oraz kategorie danych wynikają z odpowiednich narzędzi do monitorowania aktywności.

ii) Google Analytics

W celu dostosowanego do potrzeb kształtu i optymalizacji naszej strony internetowej używamy Google Analytics – usługi analizy danych internetowych udostępnionego przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej „Google“).

W związku z tym generowany jest pseudonimiczny (anonimizowny) profil użytkownika oraz stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak:

• Typ/wersja przeglądarki,
• Używany system operacyjny,
• Adres URL referencyjny (wcześniej odwiedzana strona),
• Nazwa hosta/komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
• Czas zegarowy zapytania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane są do analizy korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu w celach badania rynku oraz dalszego dostosowywania tych stron internetowych odpowiednio do potrzeb.

Informacje te mogą również zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie będą podmiotami przetwarzającymi te dane na zlecenie. W żadnym razie Państwa adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP podlegają anonimizacji, co sprawia że przyporządkowanie ich jest niemożliwe (maskowanie IP).

Możecie Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie ze wszystkich funkcji tej witryny będzie można korzystać w pełnym zakresie.

Możecie Państwo również zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny oraz przetwarzaniem tych danych przez Google pobierając i instalując dodatek (wtyczkę) do przeglądarki
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywnie, zamiast pobierać dodatek do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można zapobiec rejestracji danych prze Google Analytics klikając w link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Zostanie wówczas ustawiony plik cookie opt-out (rezygnacji) uniemożliwiający zbieranie danych w przyszłości podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Plik cookie opt-out jest skuteczny tylko na tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną państwo pliki cookie na tej przeglądarce, będą Państwo musieli ponownie umieścić plik cookie opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z usługą Google Analytics możecie Państwo znaleźć w Centrum Pomocy Google Analytics
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

iii) Mapy Google

Ta witryn korzysta z interfejsu Google Maps API, usługi mapowej Google Inc. w celu wyświetlenia interaktywnej mapy. Korzystając z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym Państwa adres IP) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, zapoznaj się z Polityką Prywatności Google, którą można znaleźć na stronie www.google.com/privacypolicy.html.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

• zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji na Państwa temat o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności można żądać podania informacji dotyczących a) celu przetwarzania danych; b) kategorii danych osobowych; c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; d) w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; e) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; f) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – dostępnych informacji o ich źródle; h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

• zgodnie z art. 16 RODO, żądać natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane;

• zgodnie z art. 17 RODO, żądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy przechowywanie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

• zgodnie z art. 18 RODO, żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach, gdy a) dokładność danych jest kwestionowana przez Państwa, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

• zgodnie z art. 20 RODO, otrzymywać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi oraz przesyłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

• zgodnie z art. 7 RODO, wycofania Państwa uprzednio udzielonej zgody w każdej chwili. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy przedmiotowe dane o ile dalszego przetwarzania nie będzie można oprzeć na podstawie prawnej dla dalszego przetwarzania.

• zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z urzędem nadzorczym właściwym dla swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo według miejsca w którym znajduje się nasze biuro.

7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, będą mieli Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko bezpośredniemu marketingowi. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez powoływania się na szczególną sytuację.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, proszę wysłać e-mail na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Niechciane reklamy e-mail

Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie opublikowanych na niniejszej stronie danych kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

9. Skarga do organu nadzorczego

Zwracamy uwagę, że macie Państwo prawo złożyć skargę do urzędu nadzorczego. Organ nadzorczy jest właściwy ze względu na Państwa miejsce zamieszkania. Ponadto istnieje możliwość skorzystania innych środków prawnych przed sądami administracyjnymi lub cywilnymi. Urząd nadzorczy, w którym złożycie Państwo skargę, poinformuje Państwa o aktualnym stanie sprawy i zapewni Państwu wszelkie środki prawne.

10. Okres przechowywania

Zwracamy uwagę, że przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przedmiotem ustawowych obowiązków przechowywania lub stanowią cześć dokumentacji, która podlega ustawowym obowiązkom przechowywania, będziemy przechowywać te dane przez okres ustalony przepisami ustawowymi.

11. Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualne i odpowiada stanowi prawnemu z maja 2018 roku.