Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/admin/domains/eskumed.pl/public_html/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 221
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Nasza firma uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek 9 listopada, przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla beneficjentów projektu systemowego: "Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin".

Szkolenie zorganizowano z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. Zajęcia rozpoczęły się wykładem teoretycznym. Główne aspekty poruszane podczas wykładu to:

  • pierwsza pomoc w świetle prawa,
  • motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomocy,
  • postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu,
  • postępowanie w przypadku urazów,
  • zachorowania nagłe - postępowanie,
  • resuscytacja krążeniowo - oddechowa,
  • sprawne wezwanie pomocy ( problem numeru alarmowego 112 )

Podczas zajęć teoretycznych przewidzieliśmy czas na pytania i dyskusję. Uczestnicy szkolenia zadawali bardzo trafne i przemyślane pytania. W trakcie dyskusji okazało się, że wiedza na temat pierwszej pomocy jest niejednolita. Część słuchaczy mówiła o obecnie nie obwiązujących standardach, zapamiętanych pewnie jeszcze z czasów szkolnych.

Po zajęciach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Beneficjenci ćwiczyli z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas wszystkich ćwiczeń wykorzystywali środki ochrony osobistej: rękawice jednorazowe, maseczki do prowadzenia sztucznej wentylacji tzw. "bariery bezpieczeństwa". Resuscytacja krążeniowo - oddechowa ( RKO ) z użyciem fantoma treningowego BLS, tradycyjnie już wzbudzała najwięcej emocji.
W dalszej części zajęć praktycznych trenowano głównie metody: sprawnego zaopatrywania ran i urazów,  bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, zapewnienia komfortu termicznego.

Szkolenie poprowadzono wg obecnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji ( ERC 2005 ).

Zajęcia zakończyły się, uroczystym rozdaniem imiennych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Miłą niespodzianką było wręczenie pakietów do prowadzenia bezpiecznego RKO w postaci breloków ratowniczych "Resq-Aid".