Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Na początku lipca przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla rodziców i dzieci z fundacji "Serce Dziecka". Zajęcia odbyły się podczas turnusu rehabilitacyjnego w Dźwirzynie.

Celem działania Fundacji "Serce Dziecka" jest działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin, szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu, działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Nasze szkolenie przeprowadzaliśmy w trzech grupach szkoleniowych. Dwie grupy dorosłych oraz zajęcia dla dzieci w ramach modułu "Mały Ratownik". Szkolenie przeprowadziliśmy w standardzie BLS/AED, według schematu obecnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2010). Zajęcia rozpoczynaliśmy wykładem teoretycznym. Podczas wykładów bardzo szybko okazało się, że nasi słuchacze nie są typową grupą. Jeżeli tylko wchodziliśmy na ścieżkę kardiologiczną bardzo szybko okazywało się, że rozmawiamy z profesjonalistami. Rodzice wykazywali się bardzo szeroką wiedzą z zakresu anatomii układu krążenia oraz mechanizmów jakie w nim zachodzą.

Zaraz po zajęciach praktycznych każdy z uczestników przystępował do zajęć praktycznych. Przygotowaliśmy dwa stanowiska do ćwiczeń praktycznych. Stanowisko resuscytacji dorosłych oraz stanowisko resuscytacji dzieci. Podczas zajęć praktycznych oprócz fantomów wykorzystywaliśmy treningowy defibrylator AED. Praktycznie od samego początku próbowaliśmy uświadomić wszystkim, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) bardzo często występuje potrzeba wczesnej defibrylacji. Taką defibrylację możemy z powodzeniem przeprowadzić jeszcze przed przyjazdem karetki wykorzystując automatyczny defibrylator (AED). Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat.

Podczas modułu "Mały Ratownik" dzieci wykazywały się bardzo dużym zaangażowaniem. Dzieci bardzo szybko zapamiętują co należy robić w sytuacjach kiedy ktoś może potrzebować pomocy. Bardzo chętnie ćwiczyły resuscytację na fantomach. Warto edukować w zakresie pierwszej pomocy już od najmłodszych lat. W Polsce pierwsza pomoc jest nadal traktowana jako temat drugorzędny, nieistotny. Dzięki wczesnej edukacji może wyrośnie nam w końcu pokolenie dla którego udzielenie pierwszej pomocy drugiej osobie będzie czymś naturalnym. Każde z dzieci otrzymało dyplom "Małego Ratownika".