Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

29 listopada 2018 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach i placówkach, które nakłada na szkoły obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie Pierwszej Pomocy.

Zakończono prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Choć wiele regulacji, ma pozostać niezmienionych, to jest klika nowości. Wśród nich np. termin na sporządzenie protokołu powypadkowego, czy obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły. Warto już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować szkoły do nowych przepisów.

Nasza firma jest już przygotowana, aby pomóc spełnić ten ustawowy obowiązek. Od wielu lat realizujemy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.  Odbywały się one jednak w różnym zakresie i z różną systematycznością. Ostatnie szkolenie zgodne z nowym rozporządzeniem MEN zrealizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Starogardzie, gm. Resko. Tam Dyrektor szkoły zaplanował szkolenie dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników obsługi. Szkolenie przeprowadziliśmy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ERC oraz z wymogami nowelizacji rozporządzenia BHP w placówkach oświatowych.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono grupy osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie 29 listopada 2018 r. - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodano przepis przejściowy pozwalający szkołom i placówkom na dostosowanie się do wymagań określonych w §  14 ust. 3 i § 21 nowelizowanego rozporządzenia, w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Rozwiązanie to umożliwi zmianę organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie opiniowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeszkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy, do rozpoczęcia drugiej połowy roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140). Treść rozporządzenia opublikowana jest w Dzienniku Ustaw

eskumed.pl/ dziennikustaw.gov.pl