Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Pierwsza pomoc w firmiePierwsza pomoc medyczna to zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby bez wykształcenia medycznego i trwających do czasu, gdy możliwe jest udzielenie specjalistycznej pomocy.

Wystarczy kilka prostych czynności, by uratować życie lub zdrowie drugiej osoby. Trzeba jedynie wiedzieć, jakich.

Prawo i życie

Udzielenie pierwszej pomocy medycznej to obowiązek zapisany w par. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi odpowiedzialność karna opisana w par. 1 art. 162 kodeksu karnego. Jednak już par. 2 tego artykułu zwalnia z odpowiedzialności ratowania zdrowia czy życia w tzw. przypadkach szczególnych, czyli wtedy, gdy pomocy mogą udzielić jedynie instytucje lub osoby do tego powołane. A przecież decyzję o rozpoczęciu udzielania pierwszej pomocy trzeba podjąć praktycznie od razu. Ludzki mózg po około czterech minutach bez tlenu zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem, bywa często niewielka. To dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc, której mogą udzielić świadkowie wypadku.

Najczęściej w pracy

Wbrew obiegowym opiniom najwięcej wypadków ma miejsce w pracy (blisko 100 tys. rocznie) i w domu (60 tys.), a nie na drogach (50 tys.). Wypadki przy pracy i w domu często mają podobne przyczyny, takie jak np. poparzenia, krwotoki, złamania, zatrucia, zadławienia, utonięcia, porażenia prądem. Każdego roku zdarza się ponad 86 tys. wypadków przy pracy, z czego 500 to wypadki śmiertelne, a 1 tys. ciężkie. W tym samym czasie wypadkom ulega 145 tys. uczniów.

W grupie 11-15-latków doznaje urazu wymagającego pomocy medycznej co czwarty uczeń (najczęściej w domu i szkole). W większości tych wypadków każdy, kto odbył nawet kilkugodzinny kurs ratownictwa, może prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i przystąpić do akcji ratowniczej polegającej najczęściej na przywróceniu czynności oddychania i krążenia i podtrzymaniu ich do czasu przybycia karetki.

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące wypadków, umiejętność udzielania pierwszej pomocy nabiera szczególnego znaczenia. Badania dowodzą, że dzięki odpowiednim szkoleniom i organizacji działań służb ratowniczych liczba osób poszkodowanych, które przeżywają wypadki, znacząco wzrasta. Dzięki pierwszej pomocy zmniejszają się także następstwa zdrowotne takich wydarzeń.

Propagowanie idei ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów firmy Medicover. Od trzech lat podejmuje ona działania, których celem jest szerzenie wiedzy i promowanie praktycznych zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (od 2007 roku działania te wspiera także Fundacja Medicover). O przydatności posiadania przeszkolonych pracowników są również przekonani pracodawcy, coraz częściej zainteresowani organizacją profesjonalnych szkoleń.

Z myślą o nich Medicover organizuje fachowe szkolenia w utworzonej wewnątrz firmy Akademii Ratownictwa. Prowadzą je lekarze, pielęgniarze i ratownicy medyczni posiadający specjalizację i certyfikaty. Każdego roku instruktorzy przekazują swoją wiedzę kilkudziesięciu ochotnikom, którzy pod ich nadzorem tworzą zakładowe drużyny ratownicze.

Sprawdzian w praktyce

Mogą oni sprawdzić swe umiejętności w organizowanych przez Fundację Medicover Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych Bezpieczna Firma. W tym roku odbędzie się III edycja mistrzostw, których celem jest promowanie wiedzy oraz aktywnych zachowań w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy i BHP, a także podnoszenie kwalifikacji zakładowych drużyn ratowniczych. Dzięki takim działaniom osoby przeszkolone nie tylko minimalizują możliwość wystąpienia śmiertelnych następstw wypadków przy pracy, ale również świadomie zaczynają propagować ideę udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób również wielu pracodawców świadomie realizuje misję pierwszej pomocy medycznej i włącza się aktywnie w proces edukacji społeczeństwa.

Patronem prasowym Mistrzostw Ratownictwa Medycznego dla Zakładowych Drużyn Ratowniczych Bezpieczna Firma jest Gazeta Prawna.

Autor: Tomasz Paczkowski

Źródło: GP