Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Edukacja w szkołachObowiązek wprowadzenia do wszystkich typów szkół dodatkowych zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy nakłada na ich dyrektorów ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

 Jak wynika z art. 8 ust. 2 tej ustawy, zajęcia takie będą mogły być prowadzone wyłącznie przez lekarzy i pielęgniarki specjalizujących się w medycynie ratowniczej oraz przez ratowników. Naukę pierwszej pomocy będą mogli również prowadzić nauczyciele, ale muszą oni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ma to uregulować rozporządzenie opracowywane wspólnie przez resort zdrowia i oświaty. Określi ono zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


- W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie - potwierdza Jakub Gołąb, rzecznik prasowy resortu zdrowia. Niektórzy dyrektorzy szkół już wcześniej zadbali o to, żeby od nowego roku szkolnego nie było problemów ze znalezieniem osób nauczających pierwszej pomocy.

- Wszyscy nauczyciele z naszej placówki przeszli takie szkolenie. Ponadto część ratowników ze stacji pogotowia ratunkowego jest zainteresowana prowadzeniem takich zajęć - zapewnia Anna Gołdyń, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie (woj. mazowieckie). Może się jednak okazać, że część specjalistów nie będzie jednak chciała uczyć w szkołach, bo dyrektor nie będzie mógł zaproponować im zadowalającego ich wynagrodzenia.

Poza tym wciąż nie wiadomo, ile będzie godzin takich zajęć w tygodniu oraz czego w ich trakcie uczniowie mają być dokładnie nauczeni. W tej sprawie ustawa o ratownictwie odsyła do podstawy programowej określonej w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświatowym (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572). Jednak zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr 4, poz. 17), podstawa ta została określona jedynie dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wynika z niej, że w trakcie zajęć z zakresu ratownictwa uczniowie tych szkół mają uczyć się umiejętności dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, udzielać pierwszej pomocy oraz korzystać z pogotowia ratunkowego. Gazeta Prawna 5.02.2009 (25) - str.6

Dominika Sikora
Źródło: twoja-firma.pl