Pin It
SOSW SławoborzePracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sławoborzu szkolili się z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi. Dodatkowo w zajęciach uczestniczyli pracownicy filii ośrodka która mieści się w Świdwinie.

Zajęcia przeprowadzono w siedzibie ośrodka w Sławoborzu. Placówkę stanowi kompleks budynków malowniczo usytuowanych wśród terenów leśnych. Personel ośrodka pracuje głównie z dziećmi z lekką niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną (zespoły edukacyjno - terapeutyczne). Na terenie ośrodka działa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Dlatego podczas codziennej pracy z wychowankami istnieje wysokie ryzyko wypadku bądź sytuacji w której konieczne będzie szybkie i profesjonalne udzielenie pierwszej pomocy.

Zajęcia rozpoczęły się wykładem teoretycznym podczas którego omawiano typowe sytuacje zagrażające życiu poszkodowanym. Po zajęciach teoretycznych przeprowadzono ćwiczenia z użyciem fantoma treningowego. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia mieli okazje przećwiczyć poprawne stosowanie pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji bocznej ustalonej bezpiecznej. Podczas zajęć przewidziano czas na dyskusje oraz pytania ze strony uczestników szkolenia. Najwięcej emocji wzbudzały ćwiczenia na fantomie treningowym. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Pragniemy podziękować personelowi ośrodka za pomoc w organizacji szkolenia, a w szczególności Panu Józefowi Skrzyniarzowi który był inicjatorem szkolenia.