Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Radowie Małym doskonalili swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Warto wspomnieć, że gmina Radowo Małe od 2 lat dysponuje automatycznym defibrylatorem. W maju 2017 roku , dzięki swoim staraniom, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radowie Małym wzbogaciła się o takie urządzenie. Defibrylator jest cały czas w gotowości do użycia, został już oznaczony na tzw. mapie AED. Podczas zajęć w Szkole Podstawowej, uczestnicy szkolenia mogli praktycznie przećwiczyć resuscytacje z wykorzystaniem AED.

Ratuje życie

Co roku w Polsce u około 40 000 osób dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Mózg pozbawiony natlenionej krwi zaczyna obumierać niemal natychmiast. Europejska Rada Resuscytacji podaje, że rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej oraz wczesna defibrylacja z użyciem AED zwiększają przeżywalność nawet o 75%.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasz zespół ratowniczy, kolejny raz sprawował opiekę medyczną nad uczestnikami Mistrzostw Makroregionu Zachodniego oraz Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Karate Kyokushin które odbyły się w Resku.

Większość zawodników biorących udział w tych zawodach to dzieci. Trzeba zaznaczyć, że jest to najbardziej wymagająca grupa wiekowa, pod kątem zabezpieczenia medycznego. Dzieci pod wpływem dużych emocji i stresu, często potrafią doskonale maskować ewentualne, czasami bardzo poważne urazy. Karate jest sportem kontaktowym, nawet podczas treningów dochodzi do kontuzji, czy drobnych urazów. W czasie zawodów pojawia się jeszcze większe ryzyko powstania urazu, oczywiście kluczową rolę odgrywa tutaj bardzo dobre przygotowanie zawodników przez swoich instruktorów.

Podczas zawodów w Resku, udział wzięło kilkaset zawodników. Walki odbywały się jednocześnie na trzech matach. Stąd wymóg organizatora, aby nad zdrowiem i bezpieczeństwem karateków czuwało trzech ratowników medycznych, gotowych w każdej chwili udzielić pomocy medycznej. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach sportu, decyzję o interwencji medyka podejmuje sędzia. Tak też było podczas tych zawodów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W środę 6 lutego, przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli, opiekunów i pracowników przedszkola i żłobka w Węgorzynie. Podczas zajęć, oprócz standardowego sprzętu szkoleniowego wykorzystywaliśmy defibrylator treningowy.

Warto zaznaczyć, że w taki defibrylator wyposażona jest jednostka miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To na pewno bardzo dobra inwestycja, tym bardziej, że w małych miejscowościach nie można liczyć na powszechny dostęp do AED. Szkolenie przeprowadzono w związku z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, który dość jasno określa, że oprócz nauczycieli szkolenie z pierwszej pomocy powinien odbyć każdy pracownik placówki oświatowej.

Standardowo szkolenie rozpoczęło się wykładem teoretycznym. Kolejnym zadaniem były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów treningowych oraz defibrylatora.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasza firma wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, realizuje szkolenia dla pracowników szkół i przedszkoli. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN, każdy pracownik placówki edukacyjnej, do marca bieżącego roku powinien zostać przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy. Niestety powstaje wiele firm, które wykorzystując tę sytuację, organizują szkolenia które mają niewiele wspólnego z ratowaniem.

Kiedyś takie szkolenia na terenie placówek edukacyjnych były realizowane w różnym zakresie i z różną częstotliwością. 29 listopada 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp, które nakłada obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie Pierwszej Pomocy. 

Nasza firma jakiś czas temu przeszkoliła wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Starogardzie, wczoraj takie szkolenie zrealizowaliśmy w Runowie Pomorskim, w najbliższym czasie pojawimy się z naszą ofertą w Węgorzynie, Radowie Małym i w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono grupy osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzisiaj wiedza o pierwszej pomocy jest niezbędna. Umożliwia udzielenie pomocy osobom, które odniosły obrażenia w wypadku, lub innej sytuacji nagłej, jeszcze przed przybyciem ratowników. Czasami na pomoc trzeba poczekać nawet kilkadziesiąt minut. Nie można zmarnować tego czasu!

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy nie tylko przynosi korzyść osobie przeszkolonej, ale korzysta na tym rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a nawet cała społeczność. Jeżeli dojdzie do sytuacji nagłej w pracy, w domu lub w miejscu publicznym, bierne przyglądanie się, niestety nie pomoże poszkodowanym. Warto pamiętać, że świadkowie zdarzenia, są tak naprawdę pierwszymi potencjalnymi ratownikami i często od ich postawy zależy cały przebieg akcji ratowniczej.

Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Taka wiedza obejmuje względnie proste techniki i procedury postępowania, które najczęściej można wykonać bez żadnego skomplikowanego sprzętu. Trzeba mieć tylko chęci. Wiele firm wymaga od pracowników przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy, a rodzaj i zakres szkolenia zależy od specyfiki pracy. Niezależnie od wymagań pracodawcy, każdy pracownik powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę o ratowaniu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wedle ekspertów, kobietom rzadziej udzielana jest pierwsza pomoc. Badacze zasugerowali, że powodem tego może być obawa przed oskarżeniem o molestowanie seksualne.

Mimo, że wiele osób przechodzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, różne obawy nadal powstrzymują je przed podjęciem RKO.

Według amerykańskich naukowców, powód wydaje się zatrważająco trywialny i nieprawdopodobny. Obawy dotyczące niestosownego kontaktu fizycznego lub z drugiej strony - spowodowania urazu, mogą wpływać na decyzje przechodniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy kobietom. Badania pokazały, że podczas symulacji z użyciem wirtualnej rzeczywistości i manekina, resuscytacja krążeniowo-oddechowa była rzadziej podejmowana u ''wirtualnych'' kobiet niż u mężczyzn.

Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo