Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W środę 6 lutego, przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli, opiekunów i pracowników przedszkola i żłobka w Węgorzynie. Podczas zajęć, oprócz standardowego sprzętu szkoleniowego wykorzystywaliśmy defibrylator treningowy.

Warto zaznaczyć, że w taki defibrylator wyposażona jest jednostka miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To na pewno bardzo dobra inwestycja, tym bardziej, że w małych miejscowościach nie można liczyć na powszechny dostęp do AED. Szkolenie przeprowadzono w związku z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, który dość jasno określa, że oprócz nauczycieli szkolenie z pierwszej pomocy powinien odbyć każdy pracownik placówki oświatowej.

Standardowo szkolenie rozpoczęło się wykładem teoretycznym. Kolejnym zadaniem były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów treningowych oraz defibrylatora.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasza firma wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, realizuje szkolenia dla pracowników szkół i przedszkoli. Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN, każdy pracownik placówki edukacyjnej, do marca bieżącego roku powinien zostać przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy. Niestety powstaje wiele firm, które wykorzystując tę sytuację, organizują szkolenia które mają niewiele wspólnego z ratowaniem.

Kiedyś takie szkolenia na terenie placówek edukacyjnych były realizowane w różnym zakresie i z różną częstotliwością. 29 listopada 2018 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp, które nakłada obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie Pierwszej Pomocy. 

Nasza firma jakiś czas temu przeszkoliła wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Starogardzie, wczoraj takie szkolenie zrealizowaliśmy w Runowie Pomorskim, w najbliższym czasie pojawimy się z naszą ofertą w Węgorzynie, Radowie Małym i w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzono grupy osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzisiaj wiedza o pierwszej pomocy jest niezbędna. Umożliwia udzielenie pomocy osobom, które odniosły obrażenia w wypadku, lub innej sytuacji nagłej, jeszcze przed przybyciem ratowników. Czasami na pomoc trzeba poczekać nawet kilkadziesiąt minut. Nie można zmarnować tego czasu!

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy nie tylko przynosi korzyść osobie przeszkolonej, ale korzysta na tym rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a nawet cała społeczność. Jeżeli dojdzie do sytuacji nagłej w pracy, w domu lub w miejscu publicznym, bierne przyglądanie się, niestety nie pomoże poszkodowanym. Warto pamiętać, że świadkowie zdarzenia, są tak naprawdę pierwszymi potencjalnymi ratownikami i często od ich postawy zależy cały przebieg akcji ratowniczej.

Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Taka wiedza obejmuje względnie proste techniki i procedury postępowania, które najczęściej można wykonać bez żadnego skomplikowanego sprzętu. Trzeba mieć tylko chęci. Wiele firm wymaga od pracowników przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy, a rodzaj i zakres szkolenia zależy od specyfiki pracy. Niezależnie od wymagań pracodawcy, każdy pracownik powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę o ratowaniu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wedle ekspertów, kobietom rzadziej udzielana jest pierwsza pomoc. Badacze zasugerowali, że powodem tego może być obawa przed oskarżeniem o molestowanie seksualne.

Mimo, że wiele osób przechodzi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, różne obawy nadal powstrzymują je przed podjęciem RKO.

Według amerykańskich naukowców, powód wydaje się zatrważająco trywialny i nieprawdopodobny. Obawy dotyczące niestosownego kontaktu fizycznego lub z drugiej strony - spowodowania urazu, mogą wpływać na decyzje przechodniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy kobietom. Badania pokazały, że podczas symulacji z użyciem wirtualnej rzeczywistości i manekina, resuscytacja krążeniowo-oddechowa była rzadziej podejmowana u ''wirtualnych'' kobiet niż u mężczyzn.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

29 listopada 2018 wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach i placówkach, które nakłada na szkoły obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie Pierwszej Pomocy.

Zakończono prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Choć wiele regulacji, ma pozostać niezmienionych, to jest klika nowości. Wśród nich np. termin na sporządzenie protokołu powypadkowego, czy obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy wszystkich pracowników szkoły. Warto już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany i dostosować szkoły do nowych przepisów.

Nasza firma jest już przygotowana, aby pomóc spełnić ten ustawowy obowiązek. Od wielu lat realizujemy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych.  Odbywały się one jednak w różnym zakresie i z różną systematycznością. Ostatnie szkolenie zgodne z nowym rozporządzeniem MEN zrealizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Starogardzie, gm. Resko. Tam Dyrektor szkoły zaplanował szkolenie dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników obsługi. Szkolenie przeprowadziliśmy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi ERC oraz z wymogami nowelizacji rozporządzenia BHP w placówkach oświatowych.

Skontaktuj się z nami

Facebook Eskumed Ratownictwo