Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Dzisiaj wiedza o pierwszej pomocy jest niezbędna. Umożliwia udzielenie pomocy osobom, które odniosły obrażenia w wypadku, lub innej sytuacji nagłej, jeszcze przed przybyciem ratowników. Czasami na pomoc trzeba poczekać nawet kilkadziesiąt minut. Nie można zmarnować tego czasu!

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy nie tylko przynosi korzyść osobie przeszkolonej, ale korzysta na tym rodzina, przyjaciele, współpracownicy, a nawet cała społeczność. Jeżeli dojdzie do sytuacji nagłej w pracy, w domu lub w miejscu publicznym, bierne przyglądanie się, niestety nie pomoże poszkodowanym. Warto pamiętać, że świadkowie zdarzenia, są tak naprawdę pierwszymi potencjalnymi ratownikami i często od ich postawy zależy cały przebieg akcji ratowniczej.

Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie pierwszej pomocy. Taka wiedza obejmuje względnie proste techniki i procedury postępowania, które najczęściej można wykonać bez żadnego skomplikowanego sprzętu. Trzeba mieć tylko chęci. Wiele firm wymaga od pracowników przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy, a rodzaj i zakres szkolenia zależy od specyfiki pracy. Niezależnie od wymagań pracodawcy, każdy pracownik powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę o ratowaniu.

Pomimo stosowania wszelkich środków prewencyjnych, wypadki i zachorowania nagłe zawsze będą się zdarzały. Osoby odpowiednio przeszkolone, stanowią ogromną pomoc w przebiegu akcji ratowniczej. Trzeba pamiętać, że bez odpowiedniej wiedzy, nawet błahy uraz może przerodzić się w poważne powikłania, a w skrajnych przypadkach może przyczynić się do śmierci. Pierwsza pomoc nie tylko wpływa na szybszy powrót do zdrowia, ale przede wszystkim pomaga ratować życie.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia umożliwia ratowanie życia, pomaganie rannym lub chorym podczas różnych sytuacji nagłych. Możemy się znaleźć w sytuacji, że ktoś spożyje szkodliwą substancję, będzie miał zawał serca, udar mózgu, atak padaczki lub jest ofiarą wypadku komunikacyjnego. Osoba posiadająca wiedzę, nawet w zakresie podstaw pierwszej pomocy, będzie bardzo ważnym ogniwem w tzw. łańcuchu przeżycia. Do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych, będzie wiedziała jak pomóc poszkodowanym. Im więcej osób przeszkolonych, tym więcej korzyści czerpie nasze społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa.

Piotr Bartnicki, ratownik medyczny