Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Pin It

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność opiekować się zawodnikami Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin. W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej, w czasie pandemii podczas obozu, kolonii oraz innej zorganizowanej formy wypoczynku, organizator zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej.

Niemalże tygodniowy obóz bramkarski odbył się zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Oczywiście podczas pierwszego spotkania przeprowadziliśmy pogadankę dotyczącą zasad bezpieczeństwa, higieny oraz zagrożeń związanych z COVID-19. Kolejnym etapem była kontrola temperatur wszystkich uczestników zgrupowania na terenie obiektu "Rega Arena" w Płotach.

Aby urozmaicić pobyt młodzieży, na ostatni dzień zaplanowaliśmy zajęcia z Pierwszej Pomocy w standardzie BLS/AED. Jak się okazało wiedza młodych piłkarzy była bardzo szeroka, szczególne zainteresowanie wzbudził automatyczny defibrylator. Jego szkoleniowa wersja dokładnie odwzorowuje użycie AED w czasie resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Szczęśliwie przez cały obóz, wszyscy uczestnicy wywiad w kierunku COVID-19 mieli ujemny i oby tak pozostało.

Przepisy dotyczące organizatorów wypoczynku w czasie pandemii COVID-19

Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży nakłada na organizatorów wypoczynku szereg obowiązków.

Przepisy stanowią przede wszystkim, że organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku. Oznacza to, między innymi, że wypoczynek musi zostać zorganizowany w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne.

Uczestnikom obozu należy zapewnić dostęp do opieki medycznej. Zapewnienie opieki medycznej polega na stworzeniu warunków do szybkiego udzielenia fachowej pomocy medycznej w razie potrzeby, tj. w osobie np. ratownika medycznego czy lekarza.

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

eskumed.pl